Bornholmske Skifteprotokoller. 1681 - 1845.

Nyheder Download Vedr. Kirkebøger. Strafferegister Bornholmer foto

Målsætningen

Var at lave Skifteuddrag af alle skifter på Bornholm indtil året 1845. Skifteuddrag der så vidt det er muligt, indeholder  flg. oplysninger.

    1: Afdødes navn -  hvor afdøde opholdte sig  på dødsdagen..

    2: Oplysning omkring enke/mand. Hvis det er en enke: Hvem er lavværge, - en bror eller far?

    3: Oplysning omkring arvinger: Børn eller søskende, måske meget længere ude. Evt. Fasterdattersøns søn.

    4: Ved umyndige personer: Børn og Kvinder! Deres værger er medtaget i basen. Som i de fleste tilfælde, er et familiemedlem.

Samarbejde med Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening og samarbejde med systemudvikler, nu afdøde Carl Johan Gerlach, Roskilde, lykkes det  efteråret 2001, at lægge grunden til denne Access-database. 

Versionkrav:  Microsoft Office 2010 Pro.  

Det der gør denne base til noget særligt, at der er sammenkørt fire indtastninger i denne base. Samt der er kommet en håndfuld af andre indtastninger som tillæg til Slægtssøgningen.

1) Mine Skifteuddrag  indeholder ekstrakter til og med 1845, enkelte går op til 1858. ( ca. 220.000 indtastninger)

2) Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forenings indtastninger af register til de Bornholmske skifteprotokoller fra start i slutningen af 1600 tallet og op til slutningen af 1800 tallet. Dette indeholder Afdøde, enke/mand, en evt. om en bopæl - adresse, dato og Protokolnummer.  (50.249 indtastninger.)         

3) Kures Gårdregister. Et enestående register - måske det eneste af sin art i Danmark. Det omhandler en registrering af ejer eller beboer af gårdene. Gårdregisteret  indeholder: Evt. overtagelser, fødeår, gifteår og dødsår. Der er  også en evt.  henvisning til gårdejerens forældre og deres opholdssted.  (18.000 indtastninger.).

4) Derudover er "kendelsespenge" fra 1739 og til og med 1858 indlagt i basen. Kendelsespenge er indtastet af Hanne Skovgaard, medlem af Aneklubben.dk (8000 indtastninger). Kendelsespenge er en afgift til Kongen. I dag vil vi kalde det: Ejerskifteafgift. Her er nævnt hvem køber eller arver fra hvem. Ikke alle har betalt Kendelsespenge, mon ikke der også dengang var orange handler

Kures Gårdbase er pt. ved at blive opdateret af en gruppe i Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening. Opdatering omhandler især oplysninger udover de gamle oplysninger, der kun gav et år for en handling. Nu opdateres oplysninger fra Kirkebøger, skifterprotokoller og andre arkivalier.

Der kan søges på kryds og tværs i disse registre og hermed finde personer som ikke ellers var at finde på den "gamle" måde.

Basen er  yderlig udbygget med flere indtastninger: Søg i andre indtastninger.

ved klik på denne kommer fl.

Alt i alt er der i dag over 320.000 indtastninger fra slutningen af 1600 tallene og til slutningen af 1932. Efter strafferegistret er kommet med inkl. foto. fylder basen nu 4,8 Gb

Det er nu slut med, at sende en CD plade. nu skal det sendes i en USB-Stick på 8 Gb. Krav er: Medlemskab af Bornholms Slægts- og Lokal Historiske Forening.

Er du medlem af: BSLF. Og ønsker du Slægtsøgningsbasen, Version Microsoft Office Pro 2010 . Send mig en mail og jeg vil i returmailen oplyse min postadresse og vejledning i hvordan du kan få denne base. ( Køb en usb på min. 8 Gb. send den til mig med en frankeret svarkuvert og du får din usb retur i løbet af 2-3 dage.

Du kan gratis download selve skifteuddragne fra siden download.

 

PeakCounter

Kontaktoplysninger: John G. Christensen. E-mail:  Klik her.